Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výbor PS URBÁR Strelníky oznamuje svojim podielnikom, že na Výročnom valnom zhromaždení v roku 2018 sa budú konať voľby nového výboru a dozornej rady. Preto aby sa mohli voľby uskutočniť je potrebné zostaviť kandidátnu listinu.

 Týmto žiada podielnikov, ktorí by mali záujem o prácu vo výbore PS URBÁR alebo v dozornej rade nech to oznámia na zasadnutí výboru v kancelárii PS dňa 09.03.2018 o 18.00, alebo podpredsedovi PS p. Majerovi na č. t.  0911561 022

Fotogaléria

#

22.05.2016 23. 5. 2016

#

VZ 20.05. 2016 23. 5. 2016

Aké čisté

8. apríl 2016 10. 4. 2016

#

Vyčistené 28. 3. 2016

#

Činnosť PS 28. 3. 2016

#

VVZ 2014 28. 3. 2016