Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výbor PS URBÁR Strelníky oznamuje svojim podielnikom, že na Výročnom valnom zhromaždení v roku 2018 sa budú konať voľby nového výboru a dozornej rady. Preto aby sa mohli voľby uskutočniť je potrebné zostaviť kandidátnu listinu.

 Týmto žiada podielnikov, ktorí by mali záujem o prácu vo výbore PS URBÁR alebo v dozornej rade nech to oznámia na zasadnutí výboru v kancelárii PS dňa 09.03.2018 o 18.00, alebo podpredsedovi PS p. Majerovi na č. t.  0911561 022

                  logo             

 

Úradné hodiny PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

(v kancelárii v budove OÚ, na prízemí vľavo) 

r. 2018 - druhý piatok v mesiaci

                        13. apríl              2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        11. máj               2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        08. jún                2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        13. júl                 2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        10. august          2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        14. september    2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        12. október        2018   od  1900 ÷ 2000 hod.

                        09. november     2018   od  1800 ÷ 1900 hod.

                        14. december     2018   od  1800 ÷ 1900 hod.

                                  

    Výbor PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

 

jj