Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výbor PS URBÁR Strelníky oznamuje svojim podielnikom, že na Výročnom valnom zhromaždení v roku 2018 sa budú konať voľby nového výboru a dozornej rady. Preto aby sa mohli voľby uskutočniť je potrebné zostaviť kandidátnu listinu.

 Týmto žiada podielnikov, ktorí by mali záujem o prácu vo výbore PS URBÁR alebo v dozornej rade nech to oznámia na zasadnutí výboru v kancelárii PS dňa 09.03.2018 o 18.00, alebo podpredsedovi PS p. Majerovi na č. t.  0911561 022

logo

 

Výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch 

 

predseda:             Stanislav ONDREJKO                Banská Bystrica

podpredseda:       Ivan MAJER Ing.                        Strelníky č. 264    

lesník:                  Dušan MAJER                            Strelníky č. 158

člen:                     Juraj PURGAT                            Strelníky č. 163

člen:                     Zdenko MAJER                          Strelníky č. 290

 

Dozorná rada

predseda:             Juraj POTANČOK                      Strelníky č. 40

člen:                     Ján MAJER                                Strelníky č. 128

člen:                     Ondrej RAFAJ                           Strelníky č. 219

 

ekonóm PS

Zuzana Daxnerová                    Strelníky  č. 123