Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

   Výbor PS URBÁR v Strelníkoch oznamuje svojim podielnikom, že na Výročnom valnom zhromaždení v roku 2018 sa budú konať voľby nového Výboru a Dozornej rady. Preto aby sa mohli voľby uskutočniť je potrebné zostaviť kandidátnu listinu.

  Týmto žiada podielnikov, ktorí by mali záujem o prácu vo výbore PS URBÁR alebo v dozornej rade (DR aj nepodielnik) nech to oznámia najneskôr na zasadnutí výboru v kancelárii PS dňa 11.05.2018 o 1900, prípadne kedykoľvek osobne alebo telefonicky podpredsedovi PS p. Majerovi na č. t.  0911 561 022

Výbor PS URBÁR v Strelníkoch oznamuje svojim podielnikom, že Výročné valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 26.05. 2018 o 12.30 hod. v Kultúrnom dome Strelníky.

Na VVZ pozýva všetkých svojich podielnikov.  V prípade ak nebude riadne VVZ uznášania schopné, bude o 13.00 zvolané mimoriadne VVZ s nezmeneným programom.

Program VVZ: TU

Splnomocnenie: je možné stiahnuť TU

Jedným z bodov programu sú aj voľby členov Výboru a Dozornej rady PS URBÁR v Strelníkoch na roky 2018 - 2023. Kandidátnu listinu je možné stiahnuť tu (od 12.05. 2018)