Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

55 971,35 EUR Päťdesiatpäťtisícdeväťstosedemdesiatjedeneur, 35/100

AG PRESTA s.r.o.

Obec Strelníky

03.01.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

105,89 EUR Jedenstopäťeur, 88/100

URBÁNI & Partners s.r.o.

Obec Strelníky

20.12.2017

Zmluva o dielo 18-2017

Zmluva o dielo 18-2017

9 934,19 EUR Deväťtisícdeväťstotridsaťštyrieur, 19/100

SKAT - Slovakia s.r.o.

Obec Strelníky

28.11.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

7,00 EUR Sedemeur

PD - Bukovina

Obec Strelníky

23.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

123 826,83 EUR Jedenstodvadsaťtritisícosemstodvadsaťšesťeur, 83/100

ENVIGO, a.s.

Obec Strelníky

08.11.2017

Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní

Zmluva na poskytnutie služieb

500,00 EUR Päťstoeur

VEROBS, s.r.o

Obec Strelníky

25.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Obec Strelníky

PharmDr. Jana Cibulová-DEKONTA

19.10.2017

Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energetickej štiepky

Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energeticke

65,00 EUR Šesťdesiatpäťeur

Obec Strelníky

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

17.10.2017

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Dodatok č.1

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

TORVEL s. r. o.

Obec Strelníky

02.10.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.04/2017

Dodatok č.1

14 626,44 EUR Štrnásťtisícšestodvadsaťšesťeur 44/100

BAUTRADE-IN s. r. o.,Podlipa,976 55,Ľubietová

Obec Strelníky

19.09.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 370,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiateur

Anna Majerová

Obec Strelníky

13.09.2017

Zmluva o dielo č.4/2017

Zmluva o dielo č.4/2017

8 793,04 EUR Osemtisícsedemstodeväťdesiattrieur, 0,4/100

BAUTRADE-IN s. r. o.,Podlipa,976 55,Ľubietová

Obec Strelníky

06.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Ing. Eva Kútiková

Obec Strelníky

15.08.2017

Zmluva o dielo č. 2017/DA/01/010

2017/DA/01/010

69 833,38 EUR Šesťdesiatdeväťtisícosemstotridsaťtrieur, 38/100

STRABAG s.r.o.

Obec Strelníky

14.08.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02-2017

Dodatok č.1

25 358,21 EUR Dvadsaťpäťtisíctristopäťdesiatosemeur, 21/100

Ing. Róbert Lacko

Obec Strelníky

14.08.2017

Zmluva o dielo č. 02-2017

02-2017

18 923,52 EUR Osemnásťtisícdevätstodvadsaťtrieur 52/100

Ing. Róbert Lacko

Obec Strelníky

10.08.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 610,00 EUR Šesťtisícšestodesať eur

AGROBET SK s.r.o.

Obec Strelníky

07.02.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva č.5002511

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Strelníky

27.12.2016

Dodatok č.1

Dodatok č.1

2 000,00 EUR

Obec Strelníky

COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo

14.11.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

18 905,00 EUR

MOU Trade spol. s r.o.

Obec Strelníky

10.10.2016

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

1 200,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Strelníky

30.05.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

560,00 EUR

Obec Strelníky

Marián Štubniak, Ľubica Štubniaková

18.05.2016

Zmluva č. SZN2016004

Zmluva č. SZN2016004

0,00 EUR

E-cycling s.r.o.

Obec Strelníky

18.05.2016

Zmluva o nakladaní s použitými bat ériami a akumulátormi

Zmluva o nakladaní s použitými bat ériami a akumul

0,00 EUR

INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o.

Obec Strelníky

18.04.2016

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Zmluva o spolupráci a poradenstve

2 000,00 EUR

TORVEL s. r. o.

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: