Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 10. 2019
19 °C 10 °C
streda 23. 10. 19/10 °C
štvrtok 24. 10. 18/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný ohňostroj 2019

1.1.2019 o 17:00 hod. sa konal na námestí obce novoročný ohňostroj.

Novoročný ohňostroj 01.01.2019

 

Novoročný ohňostroj 1.1.2019 - video

 

Vážení spoluobčania,

odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok. V kruhu svojej rodiny, svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by nám mal tento rok priniesť, alebo splnenie, ktorých v tomto roku očakávame. Každý z nás určite prehodnotil rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, či už  na nové plány a predsavzatia.

Len pred pár dňami sme všetci spoločne zasadli za štedrovečerný stôl a prežívali sme najkrajšie sviatky roka, ktorými sú bezpochyby Vianoce. Boli to sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Prežívali sme chvíle, v ktorých sme mali jedinečnú príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, vykonané i nesplnené sľuby a skutky .
 Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená veľa, je to začiatok nových plánov, predsavzatí a v prvom rade určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2019 chceli uskutočniť.

Optimisti si želajú, aby bol nový rok lepší ako minulý a pesimisti, aby zostal aspoň taký ako ten, ktorý sa práve skončil.  Ale iba na nás v skutočnosti záleží, aký si ho spravíme, či uprednostníme vzájomné pomáhanie si a pochopenie sa navzájom. Veď v plnej miere platí, že človek oveľa menej potrebuje ako chce. Ak si toto uvedomíme, tak každý spor, každá úloha a výzva, ktoré sú pred nami budú ľahšie a riešiteľnejšie. 

Keďže politika – a zisťujem, že aj tá komunálna – pripomína beh na dlhé trate, budem sa usilovať nasadiť udržateľné tempo tak, aby sme dokázali meniť to, čo sa zmeniť dá a prípadne prijať to, čo sa zmeniť nedá. Zrejme si spomínate na niekdajší plán revitalizácie námestia. Žiaľ, napriek kvalitne vypracovanému projektu a splneniu náležitostí sme dostali vyrozumenie, že náš projekt nebude podporený. V tomto prípade sa napriek nevôli musíme len zmieriť s verdiktom. Môžem vás však ubezpečiť, že ak sa naskytne iná príležitosť na získanie zdrojov na revitalizáciu námestia, celkom určite budeme zvažovať ďalší postup.

Priaznivejšie pre nás nateraz dopadli dva menšie podané projekty, ktoré boli schválené. Zásluhy na tom majú: moja predchodkyňa p. Lamperová a poslanci, ktorí boli zvolení v predchádzajúcom volebnom období. V prvých troch mesiacoch rozbiehajúceho sa roka musí obec vyčerpať prostriedky schválené na realizáciu detského ihriska v školskom areáli a opravu hasične. Samotná realizácia aj súvisiace administratívne úlohy si budú vyžadovať našu plnú pozornosť.

Okrem absolvovaných stretnutí a postupného preberania agendy Obecného úradu som si v decembri prešiel budovy a priestory, ktoré OÚ spravuje. Na väčšine z nich by ktokoľvek z vás pomerne rýchlo zhodnotil, čo by sa dalo poopravovať a vylepšiť.

Každá rekonštrukcia, oprava či nákup nového zariadenia si vyžadujú finančné krytie a to, žiaľ, v dnešnej dobe obec zo svojho rozpočtu nedokáže utiahnuť. Preto budeme hľadať spôsoby, ako na rozvoj obce získať prostriedky z vonkajších zdrojov. Musíme však zostať nohami na zemi a uprednostniť také projekty, ktoré sme schopné v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne obmedzeného prísunu financií zvládnuť.

Milí spoluobčania, mojím trvalým želaním je neustála spolupráca s Vami. Vždy si budem vážiť Vaše dobré rady, našu vzájomnú spoluprácu, prístup a toleranciu. Vážení spoluobčania, veľmi radi privítame iniciatívu z Vašej strany bez ohľadu na to, či sa bude týkať bezpečnosti, životného prostredia, športových či kultúrnych podujatí. Uisťujem Vás, že Vaše podnety či návrhy sú skutočne vítané. Som presvedčený, že vzájomnou komunikáciou a spoluprácou dokážeme vyriešiť prípadné rozpory, a tým spoločne prispievať k rozvoju obce Strelníky.

Chcem vopred poďakovať všetkým, ktorí sa na tom budú podieľať. Ďakujem tiež každému kto prispeje k tomu, aby spolunažívanie medzi nami bolo čo najpríjemnejšie, každému, kto bude mať chuť a záujem prispieť k rozvoju, zveľadeniu a k reprezentácii našej  obce. 

Novozvoleným  poslancom Obecného zastupiteľstva  srdečne  blahoželám  k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v správe našej obce, veľa odhodlania, dobrých úmyslov, síl, múdrosť a pokoru v srdci pri výkone poslaneckých povinností. Stojí pred nami zodpovedná a nie ľahká práca, ale verím, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec veľa dobrého a spolu vytvoríme také podmienky, aby sa všetci občania cítili hrdí na svoju obec. Verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa všetci uchádzali o priazeň našich občanov spoločne dokážem naplniť do reálnych skutkov. Dôvera, ktorú nám odovzdali občania vo voľbách je pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládnuť prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste stretnú. Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme tých, ktorých zastupujeme. Každý z nás, či je volený zástupca, alebo občan, má právo a možnosť prispieť k rozvoju v  ktorejkoľvek oblasti života našej obce.

Chcem poďakovať:

  • Vedeniu ZŠ a MŠ, za ich dôstojný prístup k výchove a vzdelávaniu detí, ktoré sú vedené a  plne sa zapájajú do kultúrneho a spoločenského diania v našej obci.
  • Personálu zariadenia sociálnych služieb – STROM, za ich ťažkú a namáhavú prácu, aby svojou činnosťou a konaním spríjemňovali život a utužovali zdravie obyvateľom tohto zariadenia.
  • Miestnym zložkám Telovýchovnej jednote a Dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorým ďakujem za reprezentovanie našej obce, za vynaložené úsilie obstáť v súťažiach s dobrým umiestnením, ktorí obetujú svoj voľný čas na úkor rodinám a venujú sa nácvikom a tréningom. Hasičom prajem silu a vytrvalosť a aby ten najhumánnejší cieľ – Chrániť životy a majetok ľudí bol v srdci každého z nich a aby sa ten neskrotený oheň, ktorý je dobrý sluha , ale zlý pán, čo najmenej vyskytoval v našom okolí.
  • Zvlášť ďakujem folklórnej skupine, ktorá nám svojim vystúpením a akciami zvykosloví spríjemňuje podujatia, zachováva zvyky a tradície a priťahuje medzi svoje kruhy ďalších nadšencov folklóru.

Milí spoluobčania a  návštevníci našej obce, z celého srdca Vám všetkým želám v novom roku 2019 v mene svojom,  v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a pracovníkov OÚ,  čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, lásky, pohody, porozumenia a tolerancie v rodinách aj na pracoviskách.

                                                                                                                                 Ďakujem.