Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

logo

 

Dokumenty z VVZ konaného dňa 17.06. 2023

 

Správa o činnosti PS + plán práce

Správa o hospodárení

Správa OLH

Správa Dozornej rady

Plán práce - (je súčasťou Správy o činnosti)

Návrh rozpočtu

Návrh na rozdelenie zisku

Správa volebnej komisie

Uznesenie

Zápisnica

Nový výbor a DR na roky 2023-2028

Novozvolený výbor a predseda PS ďakujú doterajšiemu výboru a DR za odvedenú prácu v minulom volebnom období. Novému výboru a DR želajú veľa pracovných a osobných úspechov.

VVZ

VVZVVZ

VVZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VVZVVZVVZVVZ