Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA

SPLONOMOCNENIE - pdf - word

 

výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

 

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie,

 

ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 1230 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti za rok 2018
  4. Plán činnosti na rok 2019 a návrh rozpočtu
  5. Správa odborného lesného hospodára
  6. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka
  7. Správa Dozornej rady
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver, občerstvenie

                                                                                     Výbor PS - Urbár

 

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 01.06. 2019 o 1300  hod. s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením iného člena spoločenstva, rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h), alebo predsedu PS. Splnomocnenie si môžete vyzdvihnúť v predajni Jednota Strelníky, na Obecnom úrade, alebo vytlačiť cez odkaz:

splnomocnenie

Zároveň Vás výbor PS prosí aby ste o Valnom zhromaždení informovali svojich známych, ktorí žijú mimo našej obce a majú podiel v našom PS.

Výbor PS ďakuje za pochopenie

                  logo             

 

Úradné hodiny PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

(v kancelárii v budove OÚ, na prízemí vľavo) 

r. 2019 - druhý piatok v mesiaci

               

                       10. máj            2019   od  1900 ÷ 2000 hod.

01. jún 2019  Valné zhromaždenie o 1230 hod. v Kultúrnom dome  

                       14. jún             2019   od  1900 ÷ 2000 hod.

                       12. júl              2019   od  1900 ÷ 2000 hod.

                       09. august        2019   od  1900 ÷ 2000 hod.

                       13. september  2019   od  1900 ÷ 2000 hod.

                       11. október       2019   od  1900 ÷ 2000 hod.

                       08. november    2019   od  1800 ÷1900 hod.

                       13. december    2019   od  1800 ÷1900 hod.

 

 

Výbor PS Urbár

                                  

    Výbor PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

 

jj