Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                  logo             

 

Úradné hodiny PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

(v kancelárii v budove OÚ, na prízemí vľavo) 

r. 2022 - druhý piatok v mesiaci

      Plánované sú nasledovné termíny:

Aktuálne pre mimoriadnu situáciu v EÚ a SR:

Úradné hodiny PS Urbár pre podielnikov sú len po telefonickom kontakte na č.t. 0902 184 172 

                    

                    11 . február      2022   od  1800 ÷ 1900 hod.

                    11 . marec        2022   od  1800 ÷ 1900 hod.                  

                    08. apríl            2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                    13. máj             2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                    10. jún              2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                     08. júl              2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                     12. august       2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                     09. september 2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                     14. október      2022   od  1900 ÷  2000 hod.

                     11. november  2022   od  1800 ÷1900 hod.

                     09. december  2022   od  1800 ÷1900 hod.

                     13. január        2023   od  1800 ÷  1900 hod.

                    

Výbor PS Urbár

                                  

    Výbor PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

 

jj