Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZVÁNKA

SPLONOMOCNENIE - pdf - word

 

výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

 

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie,

 

ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 1230 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti za rok 2018
  4. Plán činnosti na rok 2019 a návrh rozpočtu
  5. Správa odborného lesného hospodára
  6. Správa o hospodárení, ročná účtovná závierka
  7. Správa Dozornej rady
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver, občerstvenie

                                                                                     Výbor PS - Urbár

 

Ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné,  bude sa konať náhradné valné zhromaždenie dňa 01.06. 2019 o 1300  hod. s nezmeneným programom.

V prípade Vašej neúčasti môžete zastupovaním poveriť vlastnoručne podpísaným splnomocnením iného člena spoločenstva, rodinného príslušníka (podľa stanov čl.VI. ods.2.h), alebo predsedu PS. Splnomocnenie si môžete vyzdvihnúť v predajni Jednota Strelníky, na Obecnom úrade, alebo vytlačiť cez odkaz:

splnomocnenie

Zároveň Vás výbor PS prosí aby ste o Valnom zhromaždení informovali svojich známych, ktorí žijú mimo našej obce a majú podiel v našom PS.

Výbor PS ďakuje za pochopenie

logo

 

Výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch 

 

predseda:             Stanislav ONDREJKO                Banská Bystrica

podpredseda:       Ivan MAJER Ing.                        Strelníky č. 264    

lesník:                  Dušan MAJER                            Strelníky č. 158

ekonóm:               Zuzana DAXNEROVÁ                 Strelníky č. 123

člen:                     Vladimír KOVÁČ                        Strelníky č. 285

 

Dozorná rada

predseda:             Juraj POTANČOK                      Strelníky č. 40

člen:                     Ján MAJER                                Strelníky č. 128

člen:                     Jana MAJEROVÁ                        Strelníky č. 94