Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výbor PS URBÁR v Strelníkoch oznamuje svojim podielnikom, že Výročné valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 17.06. 2023 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Strelníky.

Na VVZ pozýva všetkých svojich podielnikov.  V prípade ak nebude riadne VVZ uznášania schopné, bude o 16.30 zvolané mimoriadne VVZ s nezmeneným programom.

Program VVZ: TU

Splnomocnenie: je možné stiahnuť TU

Jedným z bodov programu sú aj voľby členov Výboru a Dozornej rady PS URBÁR v Strelníkoch na roky 2023 - 2028. Zoznam kandidátov do výboru a DR je možné stiahnuť tu (od 13.06. 2023)