Obsah

Cenník za poskytovanie sociálnej služby - cenník-1.pdf (237.31 kB)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby - poradovník ZOS k 18. 9. 2019.pdf (472.92 kB)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení pre seniorov -poradovník zps k 18. 9. 2019.pdf (382.83 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  - tu ku stiahnutiu