Obsah

Cenník za poskytovanie sociálnej služby - 

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby -poradovník ZOS ku dňu 9. 11. 2023 (226.14 kB)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení pre seniorov - poradovník ZpS ku dňu 9. 11. 2023 (222.98 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  - tu ku stiahnutiu

Vyhlásenie o majetku FO - Vyhlásenie o majetku FO 2018.odt (21.25 kB)

Lekársky nález - Lekársky nález.doc (42 kB)

FINANČNÉ PODMIENKY  pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS STROM Strelníky : - náklady na klienta v DSS,

náklady na klienta v ZOS

náklady na klienta v ZpS