Obsah

Cenník za poskytovanie sociálnej služby - cenník-1.pdf (237.31 kB)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby - poradovník-ZOS-k-12.-7.-2019.pdf (469.4 kB)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení pre seniorov -poradovník-ZpS-k-29.-7.-2019 (1).pdf (332.29 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  - tu ku stiahnutiu