Obsah

Cenník za poskytovanie sociálnej služby - 

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby - PORADOVNÍK január 2020.pdf (409.08 kB)

Evidencia žiadateľov o umiestnenie v zariadení pre seniorov -PORADOVNÍK 2020.pdf (503.62 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  - tu ku stiahnutiu

 

FINANČNÉ PODMIENKY  pre poskytovanie sociálnych služieb v ZSS STROM Strelníky : - náklady na klienta v DSS,

náklady na klienta v ZOS

náklady na klienta v ZpS