Obsah

Vážení rodinní príslušníci a priatelia,
konečne máme k dispozícii odporúčanie, na ktoré sme čakali. Po dôslednom zvážení všetkých okolností, našich možností a v neposlednom rade rizík uvolnenia doteraz tak u nás dôsledne dodržiavaných opatrení, sme prijali nasledovné:
Vychádzajúc z Odporúčania MPSVR SR, vypracovaného v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov budú v našom zariadení umožnené návštevy za nasledovných podmienok:
1. bezpodmienečné dohodnutie a naplánovanie návštevy s vedúcou ZSS alebo soc. pracovníčkou VOPRED.
2. najviac dve osoby počas jednej návštevy, s maximálnou dĺžkou návštevy pol hodiny.
3. návštevy sa uskutočňujú len v PRACOVNÝ DEŇ s príchodom najneskôr o 14.00.
4. priniesť so sebou potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršie ako 24 hodín (po predchádzajúcej dohode možnosť otestovania v zariadení antigénovým testom).
5. nosenie rúška počas CELEJ návštevy (prekrytie horných dýchacích ciest) a tiež jednorázových rukavíc.
6. návštevy sa uskutočňujú vo vymedzenom priestore.
Prosíme nenosiť žiadne potraviny! Jedálny lístok počas sviatkov je prispôsobený tomuto obdobiu a zohľadňuje aj tradície a tiež chuť na maškrtenie 🙂.
Prípadné vianočné darčeky odovzdajte sociálnej pracovníčke.
Ďakujeme