Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.01.2021

Dodatok č.2

Dodatok č.2

0,00 EUR

E-cycling s.r.o.

Obec Strelníky

23.12.2020

Zmluva o výpožčke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Obec Strelníky

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

13.11.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o odvoze TKO od 01.01.2021

Dodatok č. 3

1,35 EUR Jednoeuro 35/100

Obec Strelníky

PROFAX - Danka Barthová

02.10.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

0,00 EUR

Obec Strelníky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. 137_MSD_Strelníky

Zmluva o poskytovaní služieb č. 137_MSD_Strelníky

300,00 EUR Tristoeur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Strelníky

17.08.2020

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy

240,00 EUR Dvestoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Európsky zoznam firiem s.r.o.

29.07.2020

Zmluva o dielo p. Dimoš

Zmluva o dielo p. Dimoš

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

29.07.2020

Zmluva o dielo p. Budaj

Zmluva o dielo p. Budaj

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

29.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

15.06.2020

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

318,00 EUR Tristoosemnásťeur

Obec Strelníky

TENDERnet s.r.o.

26.05.2020

Zmluva na zásobníky Tork

Zmluva na zásobníky Tork

12,00 EUR Dvanásťeur

EUROPAPIER Slovensko

Obec Strelníky

20.05.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur

Michal Čief

Obec Strelníky

06.04.2020

Dodatok k zmluve č. FZOGA18010

Dodatok č.1

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur

Obec Strelníky

SOMI Applications, s.r.o.

03.04.2020

Dodatok k zmluve č. FZOGA18010

Dodatok č.1

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur

Obec Strelníky

SOMI Applications, s.r.o.

01.04.2020

Zmluva č. 320 0919 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 320 0919

3 000,00 EUR Tritisíceur

Obec Strelníky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18.03.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

100,00 EUR Jedenstoeur

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Obec Strelníky

30.12.2019

Nájomná zmluva č. 3/2019

3/2019

60,00 EUR šesťdesiateur

MARTIN KLIMENT s.r.o.

Obec Strelníky

30.12.2019

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. a násl. Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva o dielo

17 929,99 EUR Sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťdeväťeur 99/100

PROFI Stavebné hmoty, s.r.o.

Obec Strelníky

23.12.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Mária Pohorelcová

Obec Strelníky

13.12.2019

Zmluva č.989/2018 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Zmluva č.989/2018

779,11 EUR Sedemstosedemdesiatdeväťeur, 11/100

PD - Bukovina

Obec Strelníky

02.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

562/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíceur

Obec Strelníky

Úrad vlády Slvenskej republiky

31.10.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Sliačan Viliam, Sliačanová Lucia

Obec Strelníky

17.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

14/2019

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Ing. Eva Kútiková

17.10.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

1,50 EUR jednoeuro50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

02.10.2019

Dodatok č.1

Dodatok č.1

20 453,63 EUR Dvadsaťtisícštyristopäťdesattrieur 63/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: