Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

14/2019

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Ing. Eva Kútiková

17.10.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

1,50 EUR jednoeuro50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

02.10.2019

Dodatok č.1

Dodatok č.1

20 453,63 EUR Dvadsaťtisícštyristopäťdesattrieur 63/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

01.10.2019

Zmluva o dielo 4/2019/Telocvičňa ZŠ s MŠ

Zmluva o dielo

20 453,63 EUR Dvadsaťtisícštyristopäťdesattrieur 63/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

23.09.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

Zmluva o zriadení združenia obcí

0,00 EUR

Obec Strelníky

Banskobystrické regionálne združenie obcí

14.08.2019

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

4 650,00 EUR Štyritisícšestopäťdesiateur

Ľubomír Šujan

Obec Strelníky

09.08.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Strelníky

09.08.2019

o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

590,00 EUR Päťstodeväťdesiateur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Strelníky

02.08.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur

Mgr. Ivo Petrík

Obec Strelníky

14.05.2019

Zmluva č. 149 394

Zmluva č. 149 394

1 400,00 EUR Jedentisícštyristoeur

Obec Strelníky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

38 811,25 EUR Tridsaťosemtisícosemstojedenásťeur 25/100

Vladimír Lamper

Obec Strelníky

15.03.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 019,79 EUR Sedemnásťtisícdevätnásťeur78/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

15.03.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

110,00 EUR Jedenstodesaťeur.

Ivan Čief

Obec Strelníky

22.01.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Jozef Majer

Obec Strelníky

23.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 761,10 EUR Dvanásťtisícsedemstošesťdesiatjedeneur, 10/100

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o

Obec Strelníky

07.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva č.786/2018

8 500,00 EUR Osemtisícpäťstoeur

Obec Strelníky

Úrad vlády Slvenskej republiky

07.11.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002474

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002474

30 000,00 EUR Tridsaťtisíceur

Obec Strelníky

Ministerstvo nútra Slovenskej republiky

13.09.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

Ing. Eva Kútiková

Obec Strelníky

31.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

820,00 EUR Osemstodvadsaťeur

Elena Debnárová

Obec Strelníky

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

09.07.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Strelníky

Detský folklórny súbor DRIENKA

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: