Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur

Michal Čief

Obec Strelníky

06.04.2020

Dodatok k zmluve č. FZOGA18010

Dodatok č.1

75,00 EUR Sedemdesiatpäťeur

Obec Strelníky

SOMI Applications, s.r.o.

01.04.2020

Zmluva č. 320 0919 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 320 0919

3 000,00 EUR Tritisíceur

Obec Strelníky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18.03.2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

100,00 EUR Jedenstoeur

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Obec Strelníky

30.12.2019

Nájomná zmluva č. 3/2019

3/2019

60,00 EUR šesťdesiateur

MARTIN KLIMENT s.r.o.

Obec Strelníky

30.12.2019

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. a násl. Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva o dielo

17 929,99 EUR Sedemnásťtisícdeväťstodvadsaťdeväťeur 99/100

PROFI Stavebné hmoty, s.r.o.

Obec Strelníky

13.12.2019

Zmluva č.989/2018 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Zmluva č.989/2018

779,11 EUR Sedemstosedemdesiatdeväťeur, 11/100

PD - Bukovina

Obec Strelníky

02.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

562/2019

10 000,00 EUR Desaťtisíceur

Obec Strelníky

Úrad vlády Slvenskej republiky

31.10.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Sliačan Viliam, Sliačanová Lucia

Obec Strelníky

17.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

14/2019

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Ing. Eva Kútiková

17.10.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

1,50 EUR jednoeuro50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

02.10.2019

Dodatok č.1

Dodatok č.1

20 453,63 EUR Dvadsaťtisícštyristopäťdesattrieur 63/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

01.10.2019

Zmluva o dielo 4/2019/Telocvičňa ZŠ s MŠ

Zmluva o dielo

20 453,63 EUR Dvadsaťtisícštyristopäťdesattrieur 63/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

23.09.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

Zmluva o zriadení združenia obcí

0,00 EUR

Obec Strelníky

Banskobystrické regionálne združenie obcí

14.08.2019

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

4 650,00 EUR Štyritisícšestopäťdesiateur

Ľubomír Šujan

Obec Strelníky

09.08.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Strelníky

09.08.2019

o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

590,00 EUR Päťstodeväťdesiateur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Strelníky

02.08.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

550,00 EUR Päťstopäťdesiateur

Mgr. Ivo Petrík

Obec Strelníky

14.05.2019

Zmluva č. 149 394

Zmluva č. 149 394

1 400,00 EUR Jedentisícštyristoeur

Obec Strelníky

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

38 811,25 EUR Tridsaťosemtisícosemstojedenásťeur 25/100

Vladimír Lamper

Obec Strelníky

15.03.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 019,79 EUR Sedemnásťtisícdevätnásťeur78/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

15.03.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

110,00 EUR Jedenstodesaťeur.

Ivan Čief

Obec Strelníky

22.01.2019

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Jozef Majer

Obec Strelníky

23.11.2018

Príloha č. 1 - Výkaz - výmer

Príloha č.1

12 761,10 EUR Dvanásťtisícsedemstošesťdesiatjedeneur 10/100

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o

Obec Strelníky

23.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 761,10 EUR Dvanásťtisícsedemstošesťdesiatjedeneur, 10/100

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: