Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Zmluva č.786/2018

8 500,00 EUR Osemtisícpäťstoeur

Obec Strelníky

Úrad vlády Slvenskej republiky

07.11.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002474

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002474

30 000,00 EUR Tridsaťtisíceur

Obec Strelníky

Ministerstvo nútra Slovenskej republiky

13.09.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

Ing. Eva Kútiková

Obec Strelníky

31.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

820,00 EUR Osemstodvadsaťeur

Elena Debnárová

Obec Strelníky

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

09.07.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Strelníky

Detský folklórny súbor DRIENKA

04.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2018

Dodatok k zmluve č.2

18 605,35 EUR Osemnásťtisícšestopäťeur, 35/100

HOK

Obec Strelníky

19.06.2018

Dodatok č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu VOK

Dodatok k zmluve č.1

79,00 EUR Sedemdesiatdeväťeur

BELO TRADE

Obec Strelníky

19.06.2018

Dodatok č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu

Dodatok k zmluve č.1

1,20 EUR Jednoeuro 20/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

01.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

530,00 EUR Päťstotridsaťeur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Strelníky

16.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018

Dodatok č.1

13 581,56 EUR trinásťtisícpäťstoosemdesiatjedeneur 56/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

11.05.2018

Zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva o uverejnení inzercie

106,80 EUR Jedenstošesťeur, 80/100

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Strelníky

09.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.05.2018

Dodatok k zmluve č.1

18 354,55 EUR Osemnásťtisíctristopäťdesiatštyrieur, 55/100

HOK

Obec Strelníky

04.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 254,63 EUR Sedemnásťtisícdvestopäťdesiatštyrieur, 63/100

HOK

Obec Strelníky

25.04.2018

Zmluva č.FZOGSA18010

FZOGSA18010

150,00 EUR jedenstopäťdesiateur

Obec Strelníky

SOMI Applications, s.r.o.

20.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

55 971,35 EUR Päťdesiatpäťtisícdeväťstosedemdesiatjedeneur, 35/100

AG PRESTA s.r.o.

Obec Strelníky

03.01.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

105,89 EUR Jedenstopäťeur, 88/100

URBÁNI & Partners s.r.o.

Obec Strelníky

20.12.2017

Zmluva o dielo 18-2017

Zmluva o dielo 18-2017

9 934,19 EUR Deväťtisícdeväťstotridsaťštyrieur, 19/100

SKAT - Slovakia s.r.o.

Obec Strelníky

28.11.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

7,00 EUR Sedemeur

PD - Bukovina

Obec Strelníky

23.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

123 826,83 EUR Jedenstodvadsaťtritisícosemstodvadsaťšesťeur, 83/100

ENVIGO, a.s.

Obec Strelníky

08.11.2017

Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní

Zmluva na poskytnutie služieb

500,00 EUR Päťstoeur

VEROBS, s.r.o

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: