Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2022

Zmluvaodielo Uzavretá podľa §53 6a nasl.Zákonač.513/1991Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi

Zmluva odielo

90,00 EUR Deväťdesiateur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.5/2022

300,00 EUR Tristoeur

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.4/2022

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.3/2022

500,00 EUR Päťstoeur

Občianske združenie Šajbania

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.2/2022

4 000,00 EUR Štyritisíceur

TJ Družstevník Strelníky

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.1/2022

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Základná organizácia SZPB Strelníky

Obec Strelníky

21.12.2021

Zmluva o dielo Vnenčáková

Zmluva o dielo Vnenčáková

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

26.11.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

930,00 EUR Deväťstotridsaťeur

Obec Strelníky

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

06.10.2021

Dodatok č.4 k zmluve o odvoze TKO

4

1,26 EUR Jednoeuro 26/100

BELO TRADE

Obec Strelníky

06.10.2021

Dodatok č.4 k zmluve o odvoze TKO

4

1,68 EUR jednoeuro 68/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-05961

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Obec Strelníky

Fond na podporu umenia

09.08.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1656/2013

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1656/2013

400,00 EUR štyristoeur

Obec Strelníky

MADE spol. s.r.o., 4/4, 974 01 Banská Bystrica

19.07.2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

80,00 EUR Osemdesiateur

Obec Strelníky

OZ Tuláčik

13.06.2021

Kúpna zmluva BENAST

Kúpna zmluva BENAST

258,00 EUR Dvestopäťdesiarosemeur

Obec Strelníky

Moebelix SK s.r.o.

07.06.2021

Zmluva o dielo 01/2021"Rekonštrukcia chodníka pre peších, Baníkovi ulica - Strelníky"

Zmluva o dielo 01/2021

27 324,31 EUR Dvadsaťsedemtisíctristodvadsaťštyrieur, 31/100

ZERO PLUS, s.r.o.

Obec Strelníky

12.05.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou

0,00 EUR

Obec Strelníky

Obchodná akadémia

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Obec Strelníky

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

15.02.2021

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke

23 363,94 EUR Dvadsaťtritisíctristošesťdesiattrieur94/100

R. Majer, rod. Majer

Obec Strelníky

01.02.2021

Zmluva o dielo MUDr. Vnenčáková

Zmluva o dielo MUDr. Vnenčáková

30,00 EUR Trisotridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

20.01.2021

Dodatok č.2

Dodatok č.2

0,00 EUR

E-cycling s.r.o.

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/5

300,00 EUR Tristoeur

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/4

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/3

500,00 EUR Päťstoeur

Občianske združenie Šajbania

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/2

3 000,00 EUR Tritisíceur

TJ Družstevník Strelníky

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky

DOT 2021/1

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Základná organizácia SZPB Strelníky

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: