Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.08.2022

Komisionárska zmluva

Komisionárska zmluva PRO s.r.o.

11,20 EUR Jedenásť eur 20/100

PRO s.r.o.

Obec Strelníky

08.07.2022

Dodatok č.5 k zmluve o odvoze TKO a VOK

5

1,50 EUR Jednoeuro50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

27.06.2022

Zmluva o dielo LUSH STRELNIKY 2022

Zmluva o dielo LUSH STRELNIKY 2022

35 976,00 EUR Tridsaťpäťtisícdeväťstosedemdesiatšesťeur

L U S H s.r.o.

Obec Strelníky

27.05.2022

Zmluva o dielo p. Z. Matulová

Zmluva o dielo p. Z. Matulová

35,00 EUR Tridsaťpäťeur

Majer Ivan

MUDr. Eva Vnenčáková

13.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022

2/2022

100,00 EUR Jedenstoeur

Rudolf Štubniak

Obec Strelníky

21.04.2022

ZoD Obnova ZSS Strom Strelníky

ZoD Obnova ZSS Strom Strelníky

26 474,10 EUR Dvadsaťšesťtisícštyristosedemdesiatštyrieur, 10/100

BioEko Term spol. s.r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom

Obec Strelníky

24.03.2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Zmluva o zabezpečení poskytovania služby a o finan

105,60 EUR Jedenstopäťeur,60/100

SENIORKA n.o., Nám. SNP 35/48, 96001 Zvolen

Obec Strelníky

25.02.2022

Zmluva o dielo p. Čiefová Z.

Zmluva o dielo p. Čiefová Z.

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

25.02.2022

Zmluva o dielo p. Majerová

Zmluva o dielo p. Majerová

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centráln

468,00 EUR Štyristešesťdesiatosemeur

Obec Strelníky

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

31.01.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022

1/2022

400,00 EUR štyristoeur

Rudolf Štubniak

Obec Strelníky

28.01.2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 5002511

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Strelníky

19.01.2022

Zmluvaodielo Uzavretá podľa §53 6a nasl.Zákonač.513/1991Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi

Zmluva odielo

90,00 EUR Deväťdesiateur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.5/2022

300,00 EUR Tristoeur

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.4/2022

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.3/2022

500,00 EUR Päťstoeur

Občianske združenie Šajbania

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.2/2022

4 000,00 EUR Štyritisíceur

TJ Družstevník Strelníky

Obec Strelníky

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce STRELNÍKY v roku 2022

Zmluva č.1/2022

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Základná organizácia SZPB Strelníky

Obec Strelníky

26.11.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

930,00 EUR Deväťstotridsaťeur

Obec Strelníky

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

06.10.2021

Dodatok č.4 k zmluve o odvoze TKO

4

1,26 EUR Jednoeuro 26/100

BELO TRADE

Obec Strelníky

06.10.2021

Dodatok č.4 k zmluve o odvoze TKO

4

1,68 EUR jednoeuro 68/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

13.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-05961

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Obec Strelníky

Fond na podporu umenia

09.08.2021

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1656/2013

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1656/2013

400,00 EUR štyristoeur

Obec Strelníky

MADE spol. s.r.o., 4/4, 974 01 Banská Bystrica

19.07.2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

80,00 EUR Osemdesiateur

Obec Strelníky

OZ Tuláčik

13.06.2021

Kúpna zmluva BENAST

Kúpna zmluva BENAST

258,00 EUR Dvestopäťdesiarosemeur

Obec Strelníky

Moebelix SK s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: