Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - ZO SZPB Strelníky

DOT 2023/02

350,00 EUR Tristopäťdesiaeur

Obec Strelníky

Základná organizácia SZPB Strelníky

27.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - Základná škola s materskou školou Strelníky

DOT 2023/5

300,00 EUR Tristoeur

Obec Strelníky

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

27.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - Dobrovoľný hasičský zbor Strelníky

DOT 2023/04

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Obec Strelníky

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

27.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - TJ Družstevník Strelníky

DOT 2023/01

4 000,00 EUR Štyritisíceur

Obec Strelníky

TJ Družstevník Strelníky

27.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - Občianske združenie Šajbania

DOT 2023/03

500,00 EUR Päťstoeur

Obec Strelníky

Občianske združenie Šajbania

27.01.2023

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00053009

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefi

6,50 EUR Šesťeur, 50/100

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8, 82108 Bratislava-Ružinov

Obec Strelníky

04.01.2023

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - chodníky

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednos

110,66 EUR Jedenstodesaťeur, 66/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Strelníky

20.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

100,00 EUR Jedenstoeur

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Strelníky

24.11.2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/

1 940,00 EUR Jedentisícdeväťstoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Soňa G.

02.11.2022

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

1,50 EUR Jednoeuro, 50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

25.10.2022

Zmluva o pripojení informačného systému Dátového centra obcí a miest

Zmluva o pripojení informačného systému Dátového c

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Strelníky

19.10.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Strelníky

Rudolf Štubniak

19.10.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2022

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

300,00 EUR Tristoeur

Rudolf Štubniak

Obec Strelníky

05.08.2022

Komisionárska zmluva

Komisionárska zmluva PRO s.r.o.

11,20 EUR Jedenásť eur 20/100

PRO, s.r.o., Rudlovská 53, 97401 Banská Bystrica

Obec Strelníky

08.07.2022

Dodatok č.5 k zmluve o odvoze TKO a VOK

5

1,50 EUR Jednoeuro50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

27.06.2022

Zmluva o dielo LUSH STRELNIKY 2022

Zmluva o dielo LUSH STRELNIKY 2022

35 976,00 EUR Tridsaťpäťtisícdeväťstosedemdesiatšesťeur

L U S H s.r.o.

Obec Strelníky

27.05.2022

Zmluva o dielo p. Z. Matulová

Zmluva o dielo p. Z. Matulová

35,00 EUR Tridsaťpäťeur

Majer Ivan

MUDr. Eva Vnenčáková

13.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2022

2/2022

100,00 EUR Jedenstoeur

Rudolf Štubniak

Obec Strelníky

21.04.2022

ZoD Obnova ZSS Strom Strelníky

ZoD Obnova ZSS Strom Strelníky

26 474,10 EUR Dvadsaťšesťtisícštyristosedemdesiatštyrieur, 10/100

BioEko Term spol. s.r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom

Obec Strelníky

24.03.2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Zmluva o zabezpečení poskytovania služby a o finan

105,60 EUR Jedenstopäťeur,60/100

SENIORKA n.o., Nám. SNP 35/48, 96001 Zvolen

Obec Strelníky

25.02.2022

Zmluva o dielo p. Čiefová Z.

Zmluva o dielo p. Čiefová Z.

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

25.02.2022

Zmluva o dielo p. Majerová

Zmluva o dielo p. Majerová

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centráln

468,00 EUR Štyristešesťdesiatosemeur

Obec Strelníky

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

31.01.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022

1/2022

400,00 EUR štyristoeur

Rudolf Štubniak

Obec Strelníky

28.01.2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 5002511

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: