Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

80,00 EUR Osemdesiateur

Obec Strelníky

OZ Tuláčik

13.06.2021

Kúpna zmluva BENAST

Kúpna zmluva BENAST

258,00 EUR Dvestopäťdesiarosemeur

Obec Strelníky

Moebelix SK s.r.o.

07.06.2021

Zmluva o dielo 01/2021"Rekonštrukcia chodníka pre peších, Baníkovi ulica - Strelníky"

Zmluva o dielo 01/2021

27 324,31 EUR Dvadsaťsedemtisíctristodvadsaťštyrieur, 31/100

ZERO PLUS, s.r.o.

Obec Strelníky

12.05.2021

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou

0,00 EUR

Obec Strelníky

Obchodná akadémia

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Obec Strelníky

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

15.02.2021

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke

23 363,94 EUR Dvadsaťtritisíctristošesťdesiattrieur94/100

R. Majer, rod. Majer

Obec Strelníky

01.02.2021

Zmluva o dielo MUDr. Vnenčáková

Zmluva o dielo MUDr. Vnenčáková

30,00 EUR Trisotridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

20.01.2021

Dodatok č.2

Dodatok č.2

0,00 EUR

E-cycling s.r.o.

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/5

300,00 EUR Tristoeur

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/4

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/3

500,00 EUR Päťstoeur

Občianske združenie Šajbania

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2021

DOT 2021/2

3 000,00 EUR Tritisíceur

TJ Družstevník Strelníky

Obec Strelníky

15.01.2021

Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky

DOT 2021/1

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Základná organizácia SZPB Strelníky

Obec Strelníky

23.12.2020

Zmluva o výpožčke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Obec Strelníky

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

13.11.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o odvoze TKO od 01.01.2021

Dodatok č. 3 k zmluve o odvoze TKO od 01.01.2021

1,35 EUR Jednoeuro 35/100

Obec Strelníky

Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká

22.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Ing. Eva Kútiková

02.10.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

0,00 EUR

Obec Strelníky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. 137_MSD_Strelníky

Zmluva o poskytovaní služieb č. 137_MSD_Strelníky

300,00 EUR Tristoeur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Strelníky

17.08.2020

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy

Zmluva o zabezpečení služieb reklamy

240,00 EUR Dvestoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Európsky zoznam firiem s.r.o.

29.07.2020

Zmluva o dielo p. Dimoš

Zmluva o dielo p. Dimoš

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

29.07.2020

Zmluva o dielo p. Budaj

Zmluva o dielo p. Budaj

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

29.06.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Strelníky

MUDr. Eva Vnenčáková

15.06.2020

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

318,00 EUR Tristoosemnásťeur

Obec Strelníky

TENDERnet s.r.o.

26.05.2020

Zmluva na zásobníky Tork

Zmluva na zásobníky Tork

12,00 EUR Dvanásťeur

EUROPAPIER Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava – mestská časť Petr

Obec Strelníky

20.05.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

120,00 EUR Jedenstodvadsaťeur

Michal Čief

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: