Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.07.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Strelníky

Detský folklórny súbor DRIENKA

04.07.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2018

Dodatok k zmluve č.2

18 605,35 EUR Osemnásťtisícšestopäťeur, 35/100

HOK

Obec Strelníky

19.06.2018

Dodatok č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu VOK

Dodatok k zmluve č.1

79,00 EUR Sedemdesiatdeväťeur

BELO TRADE

Obec Strelníky

19.06.2018

Dodatok č.1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu

Dodatok k zmluve č.1

1,20 EUR Jednoeuro 20/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

01.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

530,00 EUR Päťstotridsaťeur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Strelníky

16.05.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 20.04.2018

Dodatok č.1

13 581,56 EUR trinásťtisícpäťstoosemdesiatjedeneur 56/100

AG PRESTA

Obec Strelníky

11.05.2018

Zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva o uverejnení inzercie

106,80 EUR Jedenstošesťeur, 80/100

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Strelníky

09.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.05.2018

Dodatok k zmluve č.1

18 354,55 EUR Osemnásťtisíctristopäťdesiatštyrieur, 55/100

HOK

Obec Strelníky

04.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 254,63 EUR Sedemnásťtisícdvestopäťdesiatštyrieur, 63/100

HOK

Obec Strelníky

25.04.2018

Zmluva č.FZOGSA18010

FZOGSA18010

150,00 EUR jedenstopäťdesiateur

Obec Strelníky

SOMI Applications, s.r.o.

20.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

55 971,35 EUR Päťdesiatpäťtisícdeväťstosedemdesiatjedeneur, 35/100

AG PRESTA s.r.o.

Obec Strelníky

03.01.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

105,89 EUR Jedenstopäťeur, 88/100

URBÁNI & Partners s.r.o.

Obec Strelníky

20.12.2017

Zmluva o dielo 18-2017

Zmluva o dielo 18-2017

9 934,19 EUR Deväťtisícdeväťstotridsaťštyrieur, 19/100

SKAT - Slovakia s.r.o.

Obec Strelníky

28.11.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

7,00 EUR Sedemeur

PD - Bukovina

Obec Strelníky

23.11.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

123 826,83 EUR Jedenstodvadsaťtritisícosemstodvadsaťšesťeur, 83/100

ENVIGO, a.s.

Obec Strelníky

08.11.2017

Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní

Zmluva na poskytnutie služieb

500,00 EUR Päťstoeur

VEROBS, s.r.o

Obec Strelníky

25.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Obec Strelníky

PharmDr. Jana Cibulová-DEKONTA

19.10.2017

Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energetickej štiepky

Kúpna zmluva na predaj a odber drevnej energeticke

65,00 EUR Šesťdesiatpäťeur

Obec Strelníky

Združenie obcí Bioenergia Bystricko

17.10.2017

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Dodatok č.1

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

TORVEL s. r. o.

Obec Strelníky

02.10.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.04/2017

Dodatok č.1

14 626,44 EUR Štrnásťtisícšestodvadsaťšesťeur 44/100

BAUTRADE-IN s. r. o.,Podlipa,976 55,Ľubietová

Obec Strelníky

19.09.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 370,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiateur

Anna Majerová

Obec Strelníky

13.09.2017

Zmluva o dielo č.4/2017

Zmluva o dielo č.4/2017

8 793,04 EUR Osemtisícsedemstodeväťdesiattrieur, 0,4/100

BAUTRADE-IN s. r. o.,Podlipa,976 55,Ľubietová

Obec Strelníky

06.09.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Ing. Eva Kútiková

Obec Strelníky

15.08.2017

Zmluva o dielo č. 2017/DA/01/010

2017/DA/01/010

69 833,38 EUR Šesťdesiatdeväťtisícosemstotridsaťtrieur, 38/100

STRABAG s.r.o.

Obec Strelníky

14.08.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02-2017

Dodatok č.1

25 358,21 EUR Dvadsaťpäťtisíctristopäťdesiatosemeur, 21/100

Ing. Róbert Lacko

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: