Projekt "Zatraktívnime obecnú knižnicu"

Projekt "Zatraktívnime obecnú knižnicu"

V roku 2021 bol zrealizovaný projekt „Zatraktívnime obecnú knižnicu“.

Cieľom projektu bola akvizícia knižničného fondu prostredníctvom podpory z Fondu na podporu umenia doplnenej o príspevok z rozpočtu obce Strelníky. Za poskytnutú finančnú čiastku 1 150 EUR sa zaobstaralo 95 nových titulov.

Výber zakúpených kníh pokrýva rôznorodé žánre: literatúru pre deti a mládež, literatúra faktu, populárno-náučnú a encyklopedickú literatúru, literatúru o cestovaní, praktické knihy o zdravom životnom štýle a  stravovaní.

Veríme, že doplnením knižničného fondu sa rozšíri čitateľská základňa o náročnejších mladých dospelých, ktorí pri výbere beletrie dajú na odporúčania svojich známych. Taktiež aj stáli čitatelia a stále čitateľky – návštevníci knižnice si v doplnených tituloch nájdu očakávané novinky v dostatočnom počte.

u.

123

Dátum vloženia: 6. 1. 2022 16:37
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2024 18:17