Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Cintorínska zmluva 39

39

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 39

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 40

40

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 40

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 43

43

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 43

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 45

45

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 45

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 46

46

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 46

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 47

47

4,00 EUR Štyrieur

Nájomca 47

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 48

48

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 48

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 49

49

9,00 EUR Deväťeur

Nájomca 49

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 51

51

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 51

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 52

52

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 52

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 53

53

15,00 EUR Päťnásťeur

Nájomca 53

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 55

55

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 55

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 56

56

9,00 EUR Deväťeur

Nájomca 56

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 58

58

7,00 EUR Sedemeur

Nájomca 58

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 62

62

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 62

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 65

65

10,00 EUR Desaťeur

Nájomca 65

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 67-1

67-1

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 67-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 67-2

67-2

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 67-2

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 68

68

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 68

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 72

72

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 72

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 74

74

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 74

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 75

75

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 75

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 77

77

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 77

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 80

80

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 80

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 83

83

9,00 EUR Deväťeur

Nájomca 83

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: