Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Cintorínska zmluva 169

169

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 169

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 174

174

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 174

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 176

176

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 176

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 178

178

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 178

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 178-1

178-1

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 178-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 179

179

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 179

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 180

180

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 180

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 181

181

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 181

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 183

183

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 183

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 183-1

183-1

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 183-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 185

185

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 185

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 186

186

10,00 EUR Desaťeur

Nájomca 186

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 187

187

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 187

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 189

189

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 189

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 191

191

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 19-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 192

192

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 192

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 193

193

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 193

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 195

195

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 195

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 201

201

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 201

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 204

204

7,00 EUR Sedemeur

Nájomca 204

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 205

205

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 205

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 206

206

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 206

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 209

209

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 209

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 213

213

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 213

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 214

214

11,00 EUR Jedenásťeur

Nájomca 214

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: