Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Cintorínska zmluva 216

216

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 216

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 217

217

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 217

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 219

219

12,00 EUR Dvanásťeur

Nájomca 219

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 221

221

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 221

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 224

224

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 224

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 225

225

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 225

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 224-1

224-1

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 224-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 226

226

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 226

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 228

228

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 100

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 229

229

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 229

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 231

231

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 231

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 232

232

7,00 EUR Sedemeur

Nájomca 232

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 233

233

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 233

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 234

234

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 234

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 239

239

7,00 EUR Sedemeur

Nájomca 239

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 243

243

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 243

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 247

247

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 247

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 248

248

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 248

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 250

250

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 250

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 250-1

250-1

10,00 EUR Desaťeur

Nájomca 250-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 251

251

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 251

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 252

252

9,00 EUR Deväťeur

Nájomca 252

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 253

253

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 253

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 255

255

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 255

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 256

256

12,00 EUR Dvanásťeur

Nájomca 256

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: