Letná sezóna kúpaliska v Strelníkoch je ukončená.

Ďakujeme všetkým návštevníkom kúpaliska za účasť a tešíme sa na Vás aj v letnej sezóne 2024.

Cenník vstupného

Zľava

Deti a žiaci do 15 rokov: 3,50 € od 18:00 hod. 1,50 €

Mládež od 15 rokov a dospelí: 5,00 € od 18:00 hod. 2,50 €

Pre občanov Strelník

Deti a žiaci do 15 rokov: 2,50 € od 18:00 hod. 1,00 €

Mládež od 15 rokov a dospelí: 4,00 € od 18:00 hod. 2,00 €

Od 18:00 hod. - zľava

Pri preukázaní sa Jánskeho plaketou zľava 50 %. Žiadne iné zľavy neposkytujeme.