Obecná knižnica

Obecná knižnica (v kostole pod vežou) je otvorená každú stredu v čase od 17:00hod. - 18:00hod.