Pripravované podujatia

Prehľad našich pravidelných podujatí

Január

Páračke, Strelníky

Február

Fašiange, Strelníky

Marec

Apríl

Spievanie na rezervári nad dedinou, Strelníky

Máj

Ľudová veselica Šajbes, Strelníky

Jún

Ťuríce, Strelníky

Júl

Chrenovec - Brezno

August

Deň obce Strelníky

September

Október

Úcta k starobe - ZSS Strom, Strelníky

November

Stridžie dni, Strelníky

December

Vianoce, KD Strelníky

Dátumy a bližšie informácie budú postupne dopĺňané.