PS - URBÁR

 

Výbor žiada podielnikov (ktorí tak ešte neurobili), aby odovzdali aktualizáciu kontaktných údajov:

  • pre elektronickú komunikáciu (emailová adresa)
  • čísla účtu pre bezhotovostné vyplácane podielov na zisku.

Vyplácanie podielov a komunikácia bude jednoduchšia.

Výbor PS - Urbár v Strelníkoch

Tlačivo na aktualizáciu kontaktných údajov a čísla účtu pdf  alebo word