Cenník dreva

logo

PS - URBÁR v Strelníkoch má od 1.1. 2024 schválené tieto ceny dreva:

Cena dreva sa môže pohybovať podľa dopytu a náročnosti terénu v ktorom je vyťažené.

Pre podielnikov

Sortiment dreva:                     pre občanov Strelník            Pre cudzích

Palivové drevo -                       samovýroba 6€/prm                    9€/prm

Úžitkové drevo samovýroba - max 10m3         31,80€/m3

Úžitkové drevo sklad -           max 10m3          48,00€/m3

Mäkké pallivové drevo 4m dĺžky                  25€/prm

Tvrdé pallivové drevo 4m dĺžky                    30€/prm

Haluzina, lieska pri čistení a uhadzovaní porastu v samovýrobe 1prm/podľa dohody

Ceny sú uvádzané s DPH.

I., II., III. trieda pre nepodielnika a právnickú osobu 1 m3/cena podľa dohody

Záujemci o palivové drevo si môžu podmienky samovýroby alebo nákupu zo skladu dohodnúť s horárom PS osobne počas úradných hodín v kancelári PS.

zverejnené 26.02.2024