Práce na vypilovaní liesky v poraste vo Fričovej - r.2023

V letných mesiacoch podielnici PS Urbár robia čistenie mladiny od nežiadúcich drevín - vypilovanie liesky, rakyty, osiky.... Výbor PS ďakuje zúčastneným za
odvedenú prácu.

Dátum vloženia: 3. 9. 2023 13:13
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2023 8:17
Autor: PS Urbár