Oznamy

logo

 

OZNAM - nevysporiadané podiely

Na LV 443 sú zapísaní aj nebohí podielnici. Výbor PS-URBÁR oznamuje dedičom už nežijúcich podielnikov aby si svoje podiely vysporiadali, lebo im nebude možné vyplatiť podiel na zisku. (Doklad o zmene majiteľa podielov je potrebné predložiť výboru PS z dôvodu pristúpenia k zmluve a zaevidovaniu nového majiteľa)

Výbor PS - URBÁR v Strelníkoch

logo

 

OZNAM - zmeny v evidencii

Akékoľvek zmeny v podieloch (hlavne nadobudnutie podielov, zmena adresy podielnika, zmena čísla bankového účtu) prosíme príďte dať zaevidovať na predpísanom tlačive  výboru počas úradných hodín výboru PS.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Výbor PS - URBÁR v Strelníkoch