Úradné hodiny

logo

Úradné hodiny PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

(v kancelárii v budove OÚ, na prízemí vľavo)

r. 2024 - druhý piatok v mesiaci

Plánované sú nasledovné termíny

 

12. apríl 2024 od 19:00 ÷ 20:00 hod.

10. máj 2024   od 19:00 ÷ 20:00 hod.

14. jún 2024   od 19:00 ÷ 20:00 hod.

12. júl 2024    od 19:00 ÷ 20:00 hod.

09. august 2024         od 19:00 ÷ 20:00 hod.

13. september 2024 od 19:00 ÷ 20:00 hod.

11. október 2024      od 19:00 ÷ 20:00 hod.

08. november 2024  od 18:00 ÷ 19:00 hod.

13. december 2024  od 18:00 ÷ 19:00 hod.

09. január 2025         od 17:00 ÷ 18:00 hod.

 

Výbor PS - URBÁR v STRELNÍKOCH

 

Na fotografii je boj proti nepriateľom lesa.

Bojujeme proti škodcom...