Výbor

logo

 

Výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch na roky 2023-2028

predseda: Ondrej MADOŠ Ing., Strelníky č. 67

podpredseda: Ivan MAJER Ing., Strelníky č. 264

lesník: Zdenko MAJER, Strelníky č. 290

ekonóm: Zuzana DAXNEROVÁ, Strelníky č. 123

člen: Stanislav ONDREJKO, Banská Bystrica

Dozorná rada

predseda: Gabriela POTANČOKOVÁ, Strelníky č. 40

člen: Dušan MAJER, Strelníky č. 158

člen: Jana MAJEROVÁ, Strelníky č. 94