Údaje o prijímoch a výdavkoch

Rok 2023

 

Zariadenie pre seniorov Zariadenie opatrovateľskej služby

Priemerné bežné výdavky

(suma za 1 klienta za rok 2023)

15 730,00 15 730,00

Priemerné príjmy  od klientov

(suma za 1 klienta za rok 2023)

6 911,00 6 986,00

Priemerný príspevok z MPSVAR

 

(suma za 1 klienta za rok 2023)

8 115,00

6 806,00

 

 

 

Rok 2022

 

Zariadenie pre seniorov Zariadenie opatrovateľskej služby

pPriemerné bežné výdavky

(suma za 1 klienta za rok 2022)

14 227,00 14 346,00

pPriemerné príjmy  od klientov

(suma za 1 klienta za rok 2022)

6 258,00 6 137,00

pPriemerný príspevok z MPSVAR

(suma za 1 klienta za rok 2022)

6 925,00 7 848,00

Rok 2021

 

Zariadenie pre seniorov Zariadenie opatrovateľskej služby

pPriemerné bežné výdavky

(suma za 1 klienta za rok 2021)

13 700,00 13 700,00

pPriemerné príjmy  od klientov

(suma za 1 klienta za rok 2021)

6 290,00 5 770,00

pPriemerný príspevok z MPSVAR

(suma za 1 klienta za rok 2021)

6 200,00 6 600,00