Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2021

Cintorínska zmluva 84

84

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 84

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 90

90

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 90

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 91

91

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 91-1

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 92

92

10,00 EUR Desaťeur

Nájomca 92

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 93

93

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 93

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 94

94

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 94

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 96

96

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 96

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 97

97

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 97

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 98

98

7,00 EUR Sedemeur

Nájomca 98

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 99

99

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 99

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 100

100

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 100

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 105

105

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 105

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 107

107

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 107

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 109

109

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 109

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 112

112

2,00 EUR Dveeurá

Nájomca 112

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 115

115

7,00 EUR Sedemeur

Nájomca 115

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 116

116

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 116

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 118

118

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 118

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 119

119

8,00 EUR Osemeur

Nájomca 119

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 120

120

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 120

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 121

121

6,00 EUR Šesťeur

Nájomca 121

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 123

123

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 123

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 124

124

3,00 EUR Trieurá

Nájomca 124

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 125

125

4,00 EUR Štyrieurá

Nájomca 125

Obec Strelníky

30.03.2021

Cintorínska zmluva 126

126

5,00 EUR Päťeur

Nájomca 126

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: