Starosta obce

Ján Majer

Vo funkcii starostu:

od roku 2018

Volebné obdobie:

druhé

Adresa

Obecný úrad Strelníky

97655 Strelníky 63

Kontakt

048/42 95 331

0918 032 330

strelniky@strelniky.sk

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Majetkové priznanie za rok 2019

Majetkové pomery starostu obce za r. 2021

Majetkové pomery starostu obce za r. 2022

Majetkové pomery starostu obce za r. 2023