Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2024

VZN č. 1/2024 o určení času a miesta zápisu dieťaťa do školy

VZN č. 1-2024 o určení času a miesta zápisu dieťaťa do školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,45 kB

Rok 2023

VZN č. 1 -2023 o určení času a miesta zápisu dieťaťa do školy

VZN č. 1 -2023 o určení času a miesta zápisu dieťaťa do školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,59 kB

VZN č. 2/2023 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad za poskytované soc. služby v ZSS STROM Strelníky

VZN č. 2- 2023 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad za poskyt. sociál. služby v ZSS STROM Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,83 kB

VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 3-2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,54 kB

VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4- 2023 o miest.daniach a poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,57 kB

Rok 2022

VZN č. 1 -2022 o organizácii miestneho referenda v obci Strelníky

VZN č. 1 -2022 o organizácii miestneho referenda v obci Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,87 kB

VZN č. 3 -2022 o udržiavaní čistoty v obci

VZN č. 3 -2022 o udržiavaní čistoty v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,93 kB

VZN č. 4 -2022 o určení času a miesta zápisu dieťaťa do školy

VZN č. 4 -2022 o určení času a miesta zápisu dieťaťa do školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,98 kB

VZN č. 2 -2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Strelníky

VZN č. 2 -2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,49 kB

VZN č. 5 - 2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

VZN č. 5 -2022 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,64 kB

VZN č. 6 - 2022 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v ZSS STROM STRELNÍKY

VZN č. 6 -2022 o podmienkach poskytovania soc. slu žieb a o platení úhrad za poskyt. sociál. služby v ZSS STROM STRELNÍKY .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,56 kB

VZN č. 7 - 2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 7-2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,92 kB

VZN č. 8- 2022 o podmienkach poskytovania soc. služieb a o platení úhrad za poskyt. sociál. služby v ZSS STROM STRELNÍKY

VZN č. 8- 2022 o podmienkach poskytovania soc. slu žieb a o platení úhrad za poskyt. sociál. služby v ZSS STROM STRELNÍKY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,06 kB

VZN č. 9-2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 9-2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,78 kB

Rok 2021

VZN č. 1 2021 - prevadzkovy poriadok domu smutku a pohrebiska obce Strelníky

VZN č. 1 2021 - prevadzkovy poriadok domu smutku a pohrebiska obce Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,99 kB

VZN č. 2 2021 o určeni miesta a času zápisu dieťaťa na primárne a predprimárne vzdelávanie

VZN č. 2 2021 o určeni miesta a času zápisu dieťaťa na primárne a predprimárne vzdelávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,38 kB

VZN č. 3 2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Strelníky

VZN č. 3 2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,08 kB

VZN č. 4 -2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 4 -2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,93 kB

VZN č. 5 -2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strelníky

VZN č. 5 -2021 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,94 kB

VZN č. 6 2021 o miest.dan. a miest. poplatku za KO a drobné stav. odpady

VZN č. 6 2021 o miest.dan. a miest. poplatku za KO a drobné stav. odpady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,1 kB
Zobrazené 1-20 z 45