Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Doborovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3241029

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Strelníky

6. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2024.

DOT 202401

5 000,00 EUR

Obec Strelníky

TJ Družstevník Strelníky

5. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2024

DOT 202405

500,00 EUR

Obec Strelníky

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

5. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2024

DOT 202404

2 000,00 EUR

Obec Strelníky

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

5. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2024

DOT 202403

700,00 EUR

Obec Strelníky

Občianske združenie Šajbania

5. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2024

DOT 202402

350,00 EUR

Obec Strelníky

Základná organizácia SZPB Strelníky

9. 1. 2024

Zmluva o prenájme softvéru a Lic.zmluva

OP-23-965

783,33 EUR

SmartBooks, a.s.

Obec Strelníky

13. 12. 2023

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

1/2024

240,00 EUR

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

13. 12. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

Dodatok 1

150,00 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o.

Obec Strelníky

5. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná

2 000,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina

Obec Strelníky

29. 11. 2023

Zamestnávateľská zmluva

00313840MNN124

15,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s..

Obec Strelníky

13. 11. 2023

Poistenie majetku - dopravné značenie

550

75,51 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Strelníky

9. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev

IROP-Z302091 DBT2-108

13 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Strelníky

12. 6. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

60,00 EUR

Obec Strelníky

MARTIN KLIMENT s.r.o.

27. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - ZO SZPB Strelníky

DOT 2023/02

350,00 EUR Tristopäťdesiaeur

Obec Strelníky

Základná organizácia SZPB Strelníky

27. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - Základná škola s materskou školou Strelníky

DOT 2023/5

300,00 EUR Tristoeur

Obec Strelníky

Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky

27. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - Dobrovoľný hasičský zbor Strelníky

DOT 2023/04

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Obec Strelníky

Dobrovoľný hasičksý zbor Strelníky

27. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - TJ Družstevník Strelníky

DOT 2023/01

4 000,00 EUR Štyritisíceur

Obec Strelníky

TJ Družstevník Strelníky

27. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Strelníky v roku 2023 - Občianske združenie Šajbania

DOT 2023/03

500,00 EUR Päťstoeur

Obec Strelníky

Občianske združenie Šajbania

27. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00053009

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefi

6,50 EUR Šesťeur, 50/100

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8, 82108 Bratislava-Ružinov

Obec Strelníky

4. 1. 2023

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - chodníky

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednos

110,66 EUR Jedenstodesaťeur, 66/100

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Strelníky

20. 12. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

100,00 EUR Jedenstoeur

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Strelníky

24. 11. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/

1 940,00 EUR Jedentisícdeväťstoštyridsaťeur

Obec Strelníky

Soňa G.

2. 11. 2022

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

1,50 EUR Jednoeuro, 50/100

Danka Barthová - PROFAX

Obec Strelníky

25. 10. 2022

Zmluva o pripojení informačného systému Dátového centra obcí a miest

Zmluva o pripojení informačného systému Dátového c

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Strelníky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 197