Dokumenty z VVZ 20.04.2024

logo

Pozvánka s programom 

Správa o činnosti PS

Správa o hospodárení

Správa OLH

Správa Dozornej rady

Plán práce

Návrh rozpočtu

Schválené stanovy PS Urbár v Strelníkoch

Schválená Zmluva o Pozemkovom spoločenstve

Návrh na rozdelenie zisku

Uznesenie

Zápisnica