Smernice

Rok 2023

Smernica č. 1/2023 Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zák. č. 54/2019 Z.z. v znení zákona č. 189/2023Z.z.

Smernica Zásady hospodárenia od 1.11.23).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,88 kB
Vložené: 6. 12. 2023

Smernica č. 2/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Strelníky

Smernica Zásady hospodárenia od 1.11.23).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,88 kB
Vložené: 6. 12. 2023

Rok 2020

Vnútorná smernica o základnej finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Strelníky

Vnútorná smernica o základnej finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Strelníky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,18 kB
Vložené: 6. 11. 2023

Rok 2017

Smernica o financovaní účinkujúcich pri obradoch

Smernica o financovaní účinkujúcich pri obradoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,98 kB
Vložené: 4. 1. 2018

Smernica o vybavovani sťažnosti obce STRELNÍKY 2017

Smernica o vybavovani sťažnosti obce STRELNÍKY 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,07 kB
Vložené: 4. 1. 2018