Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba pre účely ochrany osobných údajov

tel. kontakt: 00421 48 4146759

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk