Kontakt

Adresa

Obec Strelníky

Strelníky 63

976 55 Ľubietová

Fakturačné údaje

IČO: 00 313 840

DIČ: 2021121432

IBAN: SK80 0200 0000 0000 1402 1312

Telefón

0918 032 330

048/4295331

048/4295157

E-mail

strelniky@strelniky.sk

urad@strelniky.sk

Obec Strelníky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne /zákon SNR č.369/1990 Zb./.

Toto webové sídlo www.strelniky.sk spravuje Obec Strelníky.