Kontakt

logo

Pozemkové spoločenstvo - URBÁR v Strelníkoch

Strelníky 66
976 55 Ľubietová.

Predseda PS: Ing. Ondrej MADOŠ č. t. +421 902 184 172

e-mail: urbar@strelniky.sk

IČO: 31930824