Poloha obce

Obec Strelníky je vzdialená od Banskej Bystrice približne 28 km a jej nadmorská výška v strede obce je 666 m. V obci trvale bývalo k 31.12.2021 773 obyvateľov. Pôvodný (a dosiaľ často používaný názov obce) je ŠAJBA. V roku 1948 bola obec premenovaná na Strelníky.

Obec Strelníky sa nachádza na strednom Slovensku, na rozhraní regiónov Pohronia a Podpoľania, v bode definovanom matematicko-geografickými súradnicami: 48° 42’ s.z.š. a 19° 20’ v.z.d. západne od geografického stredu Slovenska (Ľubietovský Vepor). Rozprestiera sa na predhorí a severných svahoch Poľany. Obec leží v ochrannom pásme CHKO Poľana. Tvar obce je pretiahnutý v smere SZ – JV a zaberá územie s rozlohou 17,46 km2. Susednými obcami Strelník sú Ľubietová, Hrochoť, Poniky a Povrazník.

Obec má vynikajúcu polohu južne od Nízkych Tatier s celoročnou turistikou a severne od svahov Poľany. V okolí sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, spomeňme napríklad pamiatky v Banskej Bystrici, Ľupčiansky hrad, zrúcaninu hradu Dúbravica či nástenné maľby v kostoloch v blízkych obciach Poniky, Čerín a Zolná. Oblasť je známa aj kúpeľmi Brusno, Sliač a Kováčová. Pre región je príznačné udržiavanie zvykov, tradícii a unikátneho folklóru.