Zoznam LV

logo

 

Zoznam listov vlastníctva a katastrálnych území

Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

k. ú. Strelníky

 1. LV č. 443 - LP*
 2. LV č. 457 - TTP**
 3. LV č. 473    - TTP (1/3)***
 4. LV č. 811    - intravilán
 5. LV č. 891    - TTP
 6. LV č. 1551  - orná a TTP (1/2)
 7. LV č. 1626  - TTP
 8. LV č. 1882  - LP
 9. LV č. 1883  - orná a TTP

  *LP – lesný porast

  **TTP - trvalý trávny porast

  *** podiel PS URBÁR

k. ú. Ľubietová

 1. LV č. 2014 - TTP
 2. LV č. 2091- TTP

k. ú. Povrazník

 1. LV č. 609 - LP
 2. LV č. 433 - LP

Výmery jednotlivých LV a ich podiel na celkovej výmere pozemkov PS.