Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Obec Strelníky uverejňuje podľa § 173 ods. 2 a §178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre vol'by starostu obce a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre vol'by do Obecného zastupitel'stva.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Strelníky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva v Strelníkoch